צור קשר: 072-2502727


תנאי שימוש

כל הזכויות שמורות במלואן לרבות זכויות יוצרים וכל זכות קנין רוחני ו/או אחרת.
אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או לעשות כל שימוש, בכל דרך, בין במישרין ובין בעקיפין, את אתר האינטרנט לרבות כל רכיב של האתר, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, עיצוב, צבעים, חלוקת העמוד, מבנה האתר, צורות, רעיונות עיצוביים, גרפיקה, פונטים, תמונות, הגדרות וכיוצ"ב (להלן ביחד: "הזכויות").
כל שימוש בזכויות יעשה אך ורק לאחר קבלת אישור מראש ובכתב של בעל הזכויות.כל המפר את תנאי השימוש צפוי להיתבע בערכאות בהתאם להוראות הדין ובין היתר בהתאם לחוק זכויות יוצרים, פקודת הנזיקין וחוק עוולות מסחריות.
בעל הזכויות: ייסקה ואן דר-לינדן JDesign

jiska@jdesign.co.il

אתרים לדוגמה

קראו עוד

צרו קשר

שלחו

המלצות

"האתר מצויין. הילדים נהנים ממנו וההורים מרוצים איתו. ממליצה בחום." קראו עוד